Welkom bij BeterZorg Duin- en Bollenstreek
BeterZorg Duin- en Bollenstreek is een kleinschalige thuiszorgorganisatie, waarbij eigen regie, eigen kracht het uitgangspunt is. De zorg wordt geleverd door een klein team waarbinnen u een vast aanspreekpunt hebt. Samen met u worden duidelijke afspraken gemaakt en er vindt afstemming plaats met uw mantelzorger. Iedereen moet in staat gesteld worden zijn/haar eigen leven te leiden. BeterZorg Duin- en Bollenstreek ondersteunt en u houdt de regie !

© BeterZorg Nederland 2015 | info@beterzorgduinenbollenstreek.nl

Logon
Vestigingen
VerplegingButton1
AlphenaandenRijnButton1
Vestigingen1
Vestigingen2